Skip navigation

Daily Archives: September 5th, 2009

plakat-roseneder

wegen anhaltendem Publikumsinteresse Ausstellungsdauer verlängert bis

27. September 2009!

!!!   ATTENTION: PROLONGED UNTIL SEPTEMBER 27th   !!!

3 infos:  DER TURM / aktuell haydn2009.wordpress.com / ORF

panorama2

google map (Esterházy Palace, Fertöd, Hungary)